Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym – ECHO –

22 823 21 46

 biuro@fundacja-echo.pl

   ul.Grójecka 65A II piętro, 02-094 Warszawa

KRS: 0000174905, NIP: 526-16-95-995

REGON: 010940362

Konto: XIV O/PKO BP S.A. Nr 96 1020 1156 0000 7402 0049 2892

Konto do przelewów za turnus rehabilitacyjny i za zajęcia w Fundacji
PKO BP. S.A. Nr  91  1440  1387  0000  0000  1326  8398

Aleksandra Włodarska vel Głowacka
Prezes Zarządu

tel. 502 213 356
awlodarskavel@gmail.com

 

Małgorzata Piątkowska
Wiceprezes Zarządu

tel. 502 255 682
malgorzata.piatkowska.echo@gmail.com

 

Piotr Łyszcz
Przewodniczący Rady Rodziców

tel. 605 980 419
plyszcz@gmail.com

Napisz do nas:

    Imię i nazwisko (wymagane)

    Adres email (wymagane)

    Temat

    Treść wiadomości