Fundacja Echo realizuje Program Zatrudnienia Wspomaganego dla podopiecznych Fundacji oraz osób z otoczenia, rodziców, rodzeństwa, przyjaciół i krewnych. 

W ten sposób Fundacja Echo oferuje pomoc osobom niepełnosprawnym (młodzież niedosłysząca i niesłysząca) oraz ich bliskim w znalezieniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

Zatrudnienie Wspomagane:

Zatrudnienie Wspomagane to innowacyjna forma wsparcia dla osób poszukujących pracy, w przypadku naszej Fundacji przede wszystkim dla osób niepełnosprawnych.
Zatrudnienie Wspomagane jest metodą umieszczania osób, które mają problem ze znalezieniem zatrudnienia na otwartym runku pracy. Metoda ta dotyczy osób niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie oraz wchodzących na rynek pracy. Kluczową rolę pełni osoba tymczasowego trenera, który jest pośrednikiem pomiędzy osobą poszukującą pracy a pracodawcą. Trener  pracy wchodzi z daną osobą w relacje umożliwiające orientację w preferencjach i zainteresowaniach danej osoby oraz w relacje z pracodawcą, które ułatwiają wzajemne przystosowanie miejsca pracy i umiejętności osoby poszukującej zatrudnienia.
Zatrudnienie Wspomagane zakłada, że każda osoba może pracować, a ewentualne trudności w adaptacji osoby poszukującej pracy do miejsca pracy i pracodawcy do pracownika rozwiązuje tymczasowy trener pracy. Celem tej metody jest osiągnięcie samodzielności przez przyszłego pracownika w akceptowalnej przez niego formie.

Schemat zatrudnienia wspomaganego realizowanego w Fundacji Echo.

Nazwa etapu Zadania
1. Zaangażowanie klienta – Pierwszy kontakt
– Spotkania wstępne
– Opracowanie wstępnego planu działań
2. Profilowanie zawodowe – Zbieranie informacji
– Planowanie kariery i strategii wsparcia
– Opracowanie planu działań
– Aktualizacja planu działań
– Opracowanie profilu zawodowego
3. Poszukiwanie pracy – Poszukiwanie pracy
– Nawiązywanie kontaktów z pracodawcami
4. Zaangażowanie pracodawcy – Analiza miejsca pracy
– Dopasowanie miejsca pracy
– Zabezpieczenie pracy
5. Wsparcie w miejscu pracy
i poza nim
– Zapoznanie klienta z miejscem pracy i orientacja w
miejscu pracy
– Zapoznanie ze stanowiskiem pracy i z kulturą firmy
– Stabilizacja zatrudnienia
– Stopniowe wycofanie wsparcia
– Podążanie za potrzebami klienta

Źródło: Opracowanie własne (RD) na podstawie EUSE, 2010.

Metoda ta pozwala na umieszczanie osób na otwartym rynku pracy zgodnie z zainteresowaniami i umiejętnościami danej osoby.  Zwiększa to znacznie poziom motywacji do wykonywania zadań związanych z danym stanowiskiem pracy. Tym samym przyczynia się do ekonomicznego sukcesu całej firmy. Zatem Zatrudnienie Wspomagane z jednej strony pomaga realizować indywidualne potrzeby osoby poszukującej pracy, a z drugiej dostarcza kompetentnych pracowników, jakich poszukuje pracodawca. Jest to więc zrównoważona metoda ustalania relacji pomiędzy dobrem pracownika, a dobrem pracodawcy.

Uczestnictwo w Programie Zatrudnienia Wspomaganego jest szansą, również dla niepełnosprawnych, na zdobycia nowych umiejętności i pracy, które dają satysfakcję.

Zajęcia prowadzone są przez psychologa, trenera pracy, eksperta zatrudnienia wspomaganego.

Kontakt:
Rafał Dziurla
Tel.: + 48 661 635 848
e-mail: 
rad@semioticon.eu

Jest możliwość korzystania z pomocy tłumacza polskiego języka migowego (prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub e-mailowy z terapeutą).

Sesje Zatrudnienia Wspomaganego odbywają się w  Ośrodku Wsparcia PFPDN Echo dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z wadami słuchu i mowy w Warszawie przy ul. Grójeckiej 65A II piętro.

Wybrane publikacje:

Podręcznik zatrudnienia wspomaganego: http://www.wmson.eu/?s=modele&PHPSESSID=eb01225e9b3fcb807eae96ac6029a323

Plakat:

Supported employment success as an aid in early encounters with parents of deaf or hard of hearing children. Experience of the Polish Foundation for the Hearing-Impaired Children-ECHO, Warsaw. Pobierz –> PLAKAT

Redakcje książek:

1.  Dziurla, J. Groth (red.). (1999). Pisarz i psychoanalityk. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.

Rozdziały w książkach:

 1. Dziurla, R. (2011). Zatrudnienie Wspomagane. Nowy wymiar rehabilitacji zawodowej. W: E. Pisula, K. Bargiel-Matusiewicz, K. Walewska, (red.), Oblicza rehabilitacji. Warszawa: Medipage.
 2. Dziurla, R. (2015). Kultura Dopasowania Większości – kierunek niemożliwy? W: P. Tomaszewski, E. Pisula, K. Bargiel – Matusiewicz (red.), Kulturowe i społeczne aspekty niepełnosprawności. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 3. Dziurla, R., Bargiel-Matusiewicz , K. (2016). Ocena poznawcza sytuacji poszukiwania zatrudnienia u osób g/Głuchych i słabosłyszących w wieku wczesnej dorosłości, uczestniczących w zatrudnieniu wspomaganym – badania pilotażowe. W: H. Wrona-Polańska, K. Bargiel-Matusiewicz, E. Pisula, (red.), Zdrowie i choroba. Funkcjonowanie społeczne i zawodowe. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Konferencje:

 1. Dziurla, R. Bargiel-Matusiewicz, K. (2013). Referat: Podmiotowe zasoby Głuchych i słabosłyszących uczestników zatrudnienia wspomaganego w kontekście oceny poznawczej sytuacji wchodzenia na otwarty rynek pracy. IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Zdrowie i choroba w kontekście funkcjonowania społecznego i zawodowego. Sekcja Psychologii Zdrowia PTP, Wydział Psychologii, UW, WUM
 2. Dziurla, R. (2014). Referat: Towards psychological model of Supported Employment. Stress management abilities in Deaf and Hard of Hearing young adults (D-H/H) users of the SE method. Conference SELFIE: Supported Employment Looking Forward Is Essential,Wielka Brytania, Edynburg, 20 Listopada 2014r.
 3. Dziurla, R. (2014). Referat: Ocena poznawcza sytuacji wchodzenia na otwarty rynek pracy za pomocą metody zatrudnienia wspomaganego i satysfakcja z życia a zasoby podmiotowe u głuchych i słabosłyszących (gis) młodych dorosłych.
  I Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Metodologie oraz metody w badaniach i transdyscyplinarnej praktyce rehabilitacyjnej. KUL, Lublin, 3. Grudnia 2013r.
 4. Dziurla, R. (2015). Referat: New kid on the block: the relation of a job coach and other specialists in SE model in Poland. Case studies survey. 12th EUSE Conference, Lizobona, Portugalia. 27-29 maja 2015.
 5. Dziurla, R. (2016). Referat: Zatrudnienie wspomagane jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych z WTZ. Ogólnopolska konferencja nt. NOWOCZESNY WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ. Nowoczesne metody  pracy w ośrodkach  typu WTZ. WTZ jako ważne i skuteczne ogniowo w procesie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Warszawa: 06 czerwca 2016r.
 6. Dziurla, R. (2016). Plakat: Supported employment success as an aid in early encounters with parents of deaf or hard of hearing children.Experience of the Polish Foundation for the Hearing-Impaired Children-ECHO, Warsaw, Poland. 3rd International Congress on Family-Centred Early Intervention for Children Who Are Deaf or Hard of Hearing. Bad Ischl, Austria: 15-17 czerwca 2016 r.