o Kolaicji

Partnerstwo lokalne – Koalicja  na rzecz Ochoty

 koalicja-ochota

 

HISTORIA

Ruch społeczny ochockiego środowiska  zainicjowaliśmy w styczniu 2001roku z inicjatywy: Klubu Osiedlowego SURMA, filii  Ośrodka Kultury Ochoty,  Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota, XXI Liceum  Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja oraz Stowarzyszenia BORIS.  Jesteśmy najstarszym partnerstwem, jakie działa w Warszawie. Obecnie tworzy je ponad 30 przedstawicieli  organizacji oraz instytucji (między innymi : Środowiskowy Dom Samopomocy „Pod skrzydłami”, Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym „ECHO”, Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”, Biblioteka Publiczna „Przystanek książka”, Warsztat Terapii Zajęciowej ”Wiara i Nadzieja”, Zespół Szkół Specjalnych, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Wydział Spraw Społecznych Urzędu Dzielnicy Ochota, Psychiatryczny Oddział Dzienny przy SZPZLO Warszawa – Ochota, Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Białobrzeska”, Centrum Samopomocy Mieszkańców Sami Sobie).

Partnerstwo zainicjowaliśmy w celu:  zintegrowania aktywnych osób działających na rzecz środowiska, poznania własnych zasobów, możliwości i potrzeb, zwiększenia skuteczności działań , ułatwienia przepływu informacji aby wspólnie rozwiązywać lokalne problemy jakie wówczas istniały na Ochocie.

W grupie partnerskiej  mocno też korzystamy z naszych   różnych zasobów organizacyjnych, intelektualnych, kompetencyjnych.

Istniejemy piętnaście  lat, nie mamy regulaminu, ani podpisanego porozumienia. Działamy w ramach umowy społecznej. Ustaliliśmy  wspólnie  zasady, do których się odwołujemy – równość, otwartość, apolityczność, a także pewną strukturę – działamy w komisjach problemowych (komisja ds. przemocy, bezpieczeństwa, profilaktyki-zawieszona,  Komisja ds. osób niepełnosprawnych, komisja ds. seniorów, komisja ds. kultury). Regularnie się spotykamy, wymieniamy się informacjami, współpracujemy ze sobą, planujemy działania, rozpoznajemy potrzeby, wspieramy i inicjujemy różne wspólne projekty, warsztaty, pikniki.

 

DZIAŁANIA

W odpowiedzi na potrzeby mieszkańców i przy finansowym wsparciu Urzędu Dzielnicy Ochota opracowaliśmy,  a Urząd wydal w roku 2003 „Przewodnik po instytucjach i organizacjach ochockich pomagających dziecku i rodzinie”.

Natomiast w 2008 roku również wspólnie z  Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy wydany został „Ochocki informator dla seniorów” ze względu na ogromną popularność informatora wśród starszych mieszkańców Ochoty w 2011 roku Wydział Spraw Społecznych dokonał aktualizacji i dodruku informatora.

 

Komisja ds. przemocy, bezpieczeństwa, profilaktyki

2002 rok Komisja przygotowała debatę dzielnicową poświęconą utworzeniu systemu pomocy dzieciom ulegającym przemocy. Główną ideą debaty było ukazanie skali problemu przemocy wobec dzieci na terenie Dzielnicy Ochota, a także stworzenie lokalnego systemu pomocy dzieciom krzywdzonym i zaniedbanym. W debacie uczestniczyło 200 osób.

Zainicjowaliśmy dwa lokalne projekty „Pedagog ulicy” i „Otwarta szkoła”.

W latach 2004-2005  pracowaliśmy nad wprowadzeniem do szkół i innych instytucji pracujących z dziećmi projektu „Kluby Fair Play”.

Od 2009 do 2014  roku Komisja zawieszona z powodu braku koordynatora.

Komisja ds. osób niepełnosprawnych  inicjuje i wspiera wszelkie działania mające na celu integrację osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną, projekty edukacyjne skierowane do lokalnych służ społecznych i oświatowych dotyczące pomocy osobom z różnymi formami niepełnosprawności.

2003 rok – Komisja jest inicjatorem (organizatorem   był Ośrodek Pomocy Społecznej nasz koalicjant) RODZINNEGO PIKNIKU INTEGRACYJNEGO, który w ubiegłym roku odbył się już po raz  dwunasty w Parku Szczęśliwickim.

Lata 2004-2005 zainicjowaliśmy i prowadziliśmy  Klub Integracji Młodzieży HORYZONT. Skupiał on młode osoby niepełnosprawne i zdrowe. Raz w tygodniu organizowane były spotkania, podczas których odbywały się między innymi: spotkania z ciekawymi ludźmi, koncerty, rozmowy z osobami niepełnosprawnymi, które mimo ograniczonej sprawności z zaangażowaniem realizują swoje pasje.

Również z inicjatywy Komisji ds. osób niepełnosprawnych w listopadzie i grudniu 2008 roku przeprowadziliśmy warsztaty edukacyjne  pt POZNAJMY PIĘKNY UMYSŁ  dla pracowników Urzędu Dzielnicy Ochota dotyczące pomocy osobom niepełnosprawnym z zaburzeniami psychicznymi. Warsztaty przygotowały we współpracy: Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” i Środowiskowy Dom Samopomocy „Pod Skrzydłami”

2009 rok w auli Akademii Pedagogiki Specjalnej zorganizowaliśmy  konferencję na temat KOALICJA NA RZECZ OCHOTY – OSIEM LAT DOŚWIADCZEŃ przedstawiono dorobek i doświadczenia naszej  Koalicji, a także dyskutowano na temat perspektyw rozwoju partnerstw warszawskich. Gośćmi konferencji byli przedstawiciele kilku dzielnic warszawskich.

2009 rok – DZIEŃ OTWARTY – „ODWIEDŹ NAS Z OCHOTĄ” po raz pierwszy zorganizowaliśmy dzień otwarty w ochockich placówkach działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Dzień Otwarty był okazją do indywidualnych spotkań z mieszkańcami Ochoty, którzy mogli zwiedzić i poznać placówki, dowiedzieć się komu i w jakim zakresie pomagają, jak działają i co robią, aby przełamywać trudności, z jakimi spotykają się osoby niepełnosprawne.

W 2009 roku również po raz pierwszy zorganizowaliśmy  DZIEŃ SPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  – OCHOTA NA SPORT (12 czerwca 2014 odbył się po raz czwarty). Dzień  sportu jest  jednym z niewielu wydarzeń w Warszawie, które ma na celu polepszanie jakości życia osób niepełnosprawnych, usamodzielnienie ich, przystosowania do pracy czy integrowaniu ze społeczeństwem. Uczestnikami byli podopieczni 6 ochockich instytucji oraz 3 z innych dzielnic :

 1. Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Upośledzonych Umysłowo
  „Wiara i Nadzieja”,
 2. Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”,
 3. Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym „Echo”,
 4. Środowiskowy Dom Samopomocy „Pod Skrzydłami”, i Klub Integracji Środowiskowej „Relaks” przy OPS Dzielnicy Ochota,
 5. Psychiatryczny Oddział Dzienny, Szczęśliwicka 36,
 6. Zespół Szkół Specjalnych nr 92,
 7. Zespół Szkół Specjalnych nr 89
 8. Warsztat Terapii Zajęciowej ul. Równa
 9. Warsztat Terapii Zajęciowej Wilanów

Lata 2013, 2014 –  OCHOCZO RAZEM – KAMPANIA INFORMACYJNO-EDUKACYJNA  NA RZECZ OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI   Przygotowywały : Komisja ds. osób niepełnosprawnych + Komisja ds. kultury.

Celem kampanii jest przełamanie stereotypów, które wykluczają ze społeczeństwa osobę z zaburzeniami psychicznymi. Odbyły się:

– pod hasłem  Depresja to nie tabu  warsztaty, wykłady, konsultacje dla seniorów  w Klubie Osiedlowym SURMA, dla osób pracujących w Domu Kultury Rakowiec, dla młodzieży  w Bibliotece Przystanek Książka

– pod hasłem  Chcę inaczej  wernisaż kolaży i wierszy Karoliny Łazickiej  5.10. w Klubokawiarni „Mama Ochotę”

– pod hasłem Cień i światło happening w Światowym Dniu Zdrowia Psychicznego 10.10 na skwerze „Pod skrzydłami”.

Komisja ds. kultury razem z Komisją ds. osób niepełnosprawnych

Lata 2013 i 2014 PODWÓRKOWA GWIAZDKA  – osoby niepełnosprawne w przestrzeni publicznej. Celem wspólnego przedsięwzięcia  jest zaistnienie osób niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej oraz integracja mieszkańców. W programie prezentowaliśmy : wernisaż prac plastycznych osób z niepełnosprawnością, warsztaty plastyczne, kiermasz kartek świątecznych, quiz choinkowy z nagrodami, wspólne kolędowanie i poczęstunek.

Komisja ds. seniorów :

Lata 2013 i 2014 –  członkowie Komisji pracowali nad diagnozą potrzeb edukacyjno – kulturalnych starszych mieszkańców Ochoty. Postanowiono przygotować ankietę i przeprowadzić badanie. Opracowywano narzędzia i przeprowadzono diagnozę. Analizę badań zaplanowano na 2015 rok.

W 2013 roku  udało nam się  założyć Facebooka (pod hasłem: Koalicja  na rzecz Ochoty) oraz zaktualizować i wydrukować ulotkę.

Październik 2014 rok reaktywacja Komisji ds. bezpieczeństwa, profilaktyki, przemocy – nową koordynatorką będzie Renata Stańczak z Centrum Samopomocy Sami Sobie.

 

 

Opracowała Grażyna Gnatowska