Ośrodek Wsparcia Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym ECHO dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z wadami słuchu i mowy w Warszawie

Ośrodek Wsparcia powstał w 1996r i realizuje różnorodne programy mające na celu pomoc dzieciom młodzieży i osobom dorosłym niedosłyszącym oraz ich rodzinom.

W Ośrodku Wsparcia prowadzone są:

 • Terapia indywidualna dla osób niedosłyszących (surdologopedyczna, surdopedagogiczna, psychologiczna, integracja sensoryczna)
 • Terapia grupowa dla osób niedosłyszących (surdologopedyczna, psychologiczna, terapia metodą Weroniki Sherborne, terapia polisensoryczna)
 • Warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych z wadami słuchu i mowy:
  – rehabilitacja słuchu i mowy
  – stymulacja i usprawnianie rozwoju emocjonalnego i społecznego
 • Zajęcia ogólnorozwijające i wyrównawcze
 • Program Zatrudnienia Wspomaganego
 • Grupy wsparcia dla młodzieży i dorosłych
 • Grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów dzieci z wadą słuchu
 • Warsztaty psychologiczne dla rodziców
 • Warsztaty i szkolenia dla nauczycieli
 • Kursy i szkolenia dla wolontariuszy i specjalistów
 • Kursy języka migowego (PJM)

Zajęcia prowadzone są przez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi niedosłyszącymi i niesłyszącymi (surdologopedów, surdopedagogów, psychologów, terapeutów zajęciowych i innych).

Obecnie w Ośrodku realizowane są projekty:

Ośrodek Wsparcia Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym ECHO dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z wadami słuchu i mowy w Warszawie mieści się przy ul. Grójeckiej 65A II piętro.