Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Projekt MAM WPŁYW dofinansowany ze środków FIO koncentruje się na wsparciu aktywnych form integracji społecznej. Adresatami projektu są rodzice dzieci głuchych i niedosłyszących. Podjęte działania nakierowane są na wzrost udziału rodziców dzieci niesłyszących w rozwiązywaniu problemów społecznych, co przyczyni się …

Moja Praca – Moja Kariera

Moja praca – moja kariera: projekt współfinansowany przez PFRON w ramach konkursu 1/2016 pn. „Gotowi do pracy – włączenie osób niepełnosprawnych w rynek pracy Opis projektu: Moja praca – moja kariera współfinansowanego przez PFRON w ramach konkursu 1/2016 pn. „Gotowi …

Młodzież niesłysząca w drodze do samodzielności i niezależności – wsparcie rozwoju edukacyjnego i społecznego młodzieży i osób dorosłych z wadą słuchu w Ośrodku Wsparcia PFPDN ECHO

  Projekt p.n. „Młodzież niesłysząca w drodze do samodzielności i niezależności – wsparcie rozwoju edukacyjnego i społecznego młodzieży i osób dorosłych z wadą słuchu w Ośrodku Wsparcia PFPDN ECHO” Projekt dofinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach XIII …