HOLISTYCZNE WSPARCIE ROZWOJU SZANSĄ NA NIEZALEŻNOŚĆ

Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym -ECHO- realizuje projekt pod nazwą: HOLISTYCZNE WSPARCIE ROZWOJU SZANSĄ NA NIEZALEŻNOŚĆ Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu 1/2018 pn. „SZANSA – ROZWÓJ – NIEZALEŻNOŚĆ”Kierunek pomocy: ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB …

MOJA PRACA – MOJA KARIERA II

Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym -ECHO- zaprasza do udziału w projekcie MOJA PRACA  – MOJA KARIERA II Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu 1/2018 pn. „SZANSA – ROZWÓJ – NIEZALEŻNOŚĆ” Cel projektuWejście osób …

Aktywni w -ECHO-

Projekt pod nazwą ,,Aktywni w -ECHO-’’ obejmuje aktywizację społeczną i zawodową osób z wadami słuchu i mowy i/lub sprzężeniami. Główne założenia projektu mają na celu likwidację bądź ograniczanie zjawiska wykluczenia społecznego oraz zwiększanie szans na samodzielne życie w społeczeństwie dzieci, …