Nowe zasady

UWAGA!!!

Nowe zasady dotyczące zajęć grupowych w Fundacji Echo

Ze względu na wymogi sanitarne jesteśmy zmuszeni do zmniejszenia liczebności grup i zaproponowania Państwu uczestniczenie w zajęciach grupowych zgodnie z wiekiem dzieci.

Na zajęciach grupowych dla dzieci najmłodszych na sali może znajdować się maksymalnie 7 dzieci i 7 rodziców. Podczas zajęć grupowych, w których uczestniczą dzieci bez rodziców, na sali może przebywać maksymalnie 10 dzieci.

1.       Dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach grupowych przeznaczonych dla ich grupy wiekowej.

2.       Rodzice mogą wybrać dla dzieci maksymalnie 2 rodzaje zajęć grupowych.

3.       W siedzibie Fundacji będą odbywać się następujące zajęcia grupowe:

·       Gordonki – dedykowane dzieciom z przedziału wiekowego 0-6 r. ż

·       Logorytmika – dedykowana dzieciom z przedziału wiekowego 0-3 r.ż

·       Sensoraczki i sensoryka dla smyka – dedykowane dzieciom od 3,0- do 6,0 r.ż

·       Psychoedukacja – dla dzieci w wieku 6,0 – 7,0

·       „Drużyna Echo” – dla dzieci w wieku 7-12 lat

·       Zajęcia psychologiczne dla dzieci w wieku 13 – 15 lat

·       Zajęcia pedagogiczne – od 6.r.ż

·       Zajęcia plastyczne – od 4r. ż

Zarząd Fundacji