ZAPISY-FUNDACJA-ECHO-

Kochani!!!

Zapraszamy na zajęcia w Fundacji–ECHO-.  JESTEŚMY RAZEM, SIŁA JEST W NAS !!!

Informacja dotycząca zapisów na   zajęcia rehabilitacyjne organizowane  przez  Polską  Fundację Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym – ECHO-, od 1 września 2020.

Procedury obowiązujące w Fundacji-ECHO-podczas zajęć będą przekazane rodzicom/opiekunom, podopiecznym przez specjalistów.

  1. Ze względów epidemiologicznych nie będzie organizowane Zebranie w siedzibie Fundacji.
  2. Nowe osoby oraz te, które chcą zmienić terapeutę zajęć indywidualnych prosimy o kontakt z Prezes Fundacji –ECHO-,  Aleksandrą  Włodarską vel Głowacką pod nr telefonu : 502 213 356 lub mailem : awlodarskavel@gmail.com
  3. Zapisy na zajęcia indywidualne odbywać się będą od dnia 28.08.2020  bezpośrednio u terapeutów . Prosimy kontaktować się telefonicznie/sms z konkretnymi terapeutami w celu uzgodnienia terminów wizyt podopiecznych . Fundacja oferuje następujące zajęcia indywidualne :Surdologopedyczne, Surdopedagogiczne, Pedagogiczne, Psychologiczne, Integracja Sensoryczna.
  4. Zapisy na zajęcia grupowe odbywać się będą od dnia 28.08.2020 bezpośrednio u następujących terapeutów :

 – Warsztaty psychologiczne dla rodziców – Dominika Wiśniewska, SMS 880 517 477

 – Zajęcia grupowe ogólnorozwojowe-psychoedukacja   – Karolina Kurpińska, 660 418 872;

 – Zajęcia grupowe Sensoraczki – profil FB : Echo Sensoraczki; Uczę się, bawię, doświadczam

– Zajęcia grupowe Gordonki –  Sylwia Adamczuk  SMS 504 329 433

– Zajęcia grupowe Logorytmika – Weronika Kukawska 500 786 469

– Zajęcia grupowe umuzykalniające (4-6 lat) – Oliwia Iwańska  518 709 063

– Zajęcia grupowe Arterapia – Anna Weber  515 125 045

– Zajęcia grupowe pedagogiczne:

– Maria Chróścicka SMS 602 337 139- dzieci od 7 lat

– Małgorzata Piątkowska 502255682 (zajęcia pedagogiczne z wykorzystaniem   komputera)

– Karolina Kurpińska 660 418 872  ( Drużyna- ECHO)

– Dawid Okrój  SMS 609 474 982 ( Matematyka w PJM)

-Mirosław Kossakowski  506 077 309 ( Matematyka)

– Magdalena Bartnicka-Łyżwa  607 762 292 ( J. Angielski )

-Marcin Daszkiewicz – (kurs PJM Polskiego Języka Migowego)

 zapisy Aleksandra Włodarska vel Głowacka 502 213 356

– Świat Kobiet w Echu – Karolina Kurpińska  660 418 872

– Zajęcia ruchowe- prozdrowotne dla dorosłych –   Katarzyna Trzaskowska  602 777 130

– Grupa samopomocy dla Młodzieży – Aleksandra Włodarska vel Głowacka 502 213 356

 – Grupa samopomocy dla dorosłych Głuchych – Małgorzata Piątkowska 502 255 682

– Grupa samopomocy dla Rodziców  – Aleksandra Włodarska vel Głowacka  502 213 356

Serdecznie zapraszamy