Profesor dr hab. Tadeusz Gałkowski

Kochani,

z poczuciem ogromnej straty, wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o odejściu Profesora dr hab. Tadeusza Gałkowskiego.

Wspaniałego, życzliwego Człowieka, który zawsze łączył ludzi.

Wybitnego psychologa, mentora i opiekuna naukowego wielu osób ze środowiska niesłyszących.

Wieloletniego Przyjaciela Fundacji-ECHO-.

Przewodniczącego Polskiego Komitetu Audiofonologii , byłego prodziekana Wydziału Psychologii UW, założyciela Katedry Psychologii Rehabilitacyjnej,

współtwórcy Karty Praw Osób z Autyzmem, byłego prezesa Krajowego Towarzystwa Autyzmu, wybitnego naukowca i mentora, który na zawsze zamieszkał w naszych sercach.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 6 sierpnia 2020 roku o godzinie 11.20

Na Cmentarzu Bródnowskim w kościele św. Wincentego Paulo.

Po mszy świętej nastąpi odprowadzenie do rodzinnego grobu.

04.08.2020 ukażą się w Gazecie Wyborczej kondolencje z ramienia PFPDN-ECHO-

Z wyrazami szacunku