ZAPISY-FUNDACJA-ECHO-

Kochani!!! Zapraszamy na zajęcia w Fundacji–ECHO-.  JESTEŚMY RAZEM, SIŁA JEST W NAS !!! Informacja dotycząca zapisów na   zajęcia rehabilitacyjne organizowane  przez  Polską  Fundację Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym – ECHO-, od 1 września 2020. Procedury obowiązujące w Fundacji-ECHO-podczas zajęć będą przekazane rodzicom/opiekunom, …

Profesor dr hab. Tadeusz Gałkowski

Kochani, z poczuciem ogromnej straty, wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o odejściu Profesora dr hab. Tadeusza Gałkowskiego. Wspaniałego, życzliwego Człowieka, który zawsze łączył ludzi. Wybitnego psychologa, mentora i opiekuna naukowego wielu osób ze środowiska niesłyszących. Wieloletniego Przyjaciela Fundacji-ECHO-. Przewodniczącego …