25-LAT PFPDN-ECHO-

KOCHANI!!!

TO JUŻ 25 LAT FUNDACJI-ECHO-
DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM TYM, KTÓRZY PRZYCZYNILI SIĘ PRZEZ OSTATNICH 25 LAT
DO ROZWOJU NASZYCH PODOPIECZNYCH

23 marca 1995 roku powstała Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym-ECHO-
Założyli ją rodzice dzieci niesłyszących i specjaliści.
Misją Fundacji jest pomoc w rozwoju dzieciom z wadami słuchu, opóźnionym rozwojem mowy, dzieciom specjalnej troski i ich rodzinom, a także młodzieży i osobom dorosłym z uszkodzonym słuchem, która polega na wspólnym, codziennym działaniu, wzajemnym szacunku i współpracy.
To dawanie i branie, wspólne przeżywanie porażek i sukcesów, smutków i radości, tworzenie jednej Wielkiej Rodziny.
25 lat temu była nas garstka. Teraz jest 1300 rodzin, w tym 400 osób niesłyszących w ciągłej rehabilitacji.
Najmłodszy podopieczny miał 2 tygodnie, a najstarszy prawie 80 lat.
Pierwsi Echowcy, obecnie są dorosłymi ludźmi, którzy skończyli studia, pracują, założyli rodziny, mają dzieci.
Są szczęśliwymi obywatelami Polski.
Dzisiaj, w dobie koronawirusa, działamy nadal, nieprzerwanie oferujemy pomoc i wsparcie.
Jesteśmy i będziemy ZAWSZE RAZEM we wspólnym działaniu na rzecz potrzebujących.

Aleksandra Włodarska vel Głowacka
Prezes Zarządu 

Link do ECHO PROGRES   

http://fundacja-echo.pl/co-robimy/echo-progres/