TURNUS REHABILITACYJNY 2020

Zarząd Fundacji ogłasza nabór na TURNUS REHABILITACYJNY, który będzie organizowany w okresie  11-25 lipca 2020 r. w  Ośrodku Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnym PIRAMIDA, 73-330 Mrzeżyno, ul. Kołobrzeska 30.

Obowiązuje rejestracja w formie pisemnego wniosku, który należy pobrać, wydrukować i wypełnić zgodnie z instrukcją. Za dane zawarte we wniosku odpowiada wypełniający.

Wnioski w formie papierowej w oryginale będą przyjmowane do 27 stycznia 2020 r. (poniedziałek)  do godziny 20.00, w siedzibie Fundacji, w Warszawie, przy ul. Grójeckiej 65A, II piętro, domofon 7.

Wypełnione wnioski można składać osobiście, pocztą lub kurierem. Nie będą przyjmowane wnioski wysyłane drogą mailową.

UWAGA: Liczy się data wpływu. Wnioski, które zostaną dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę przy kwalifikacji.

Informacja o zakwalifikowaniu na turnus zostanie wysłana emailem na podany w zgłoszeniu adres do 29 lutego 2020 r. W przypadku rezygnacji przed ogłoszeniem kwalifikacji należy niezwłocznie poinformować.

Wszelkie pytania dotyczące zarówno turnusu, jak i wypełniania wniosków należy kierować do Małgorzaty Piątkowskiej osobiście lub na adres malgorzata.piatkowska.echo@gmail.com lub pod numerem telefonu 502-255-682.

ZASADY KWALIFIKACJI NA TURNUS

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU