Fundacji RA i DO

Projekty Międzynarodowe

Projekty Międzynarodowe w Fundacji Echo rozpoczęły się w roku 2009. Dorota Anna Milke  – Koordynator Projektów Międzynarodowych i Wolontariatu Europejskiego w Fundacji ECHO wyjechała do Hamar w Norwegii na szkolenie „BiTriMulti”. Potem potoczyło się już lawinowo. Fundacja ECHO przez kilka lat była organizatorem i Partnerem w wielu projektach międzynarodowych. Ich głównym celem było angażowanie w nie osób z  wadami słuchu. w 2009 Fundacja Echo uzyskała Akredytację Organizacji Wysyłającej Wolontariatu Europejskiego. W ciągu kilku lat wyjechało ponad 6 osób na EVS do takich krajów jak: Węgry, Hiszpania, Belgia.

Fundacja ECHO była organizatorem 2 szkoleń Międzynarodowych :

  • „EVS for the Future”  włączanie osób z wadami słuchu w projekty Wolontariatu Europejskiego. Do Polski zaprosiliśmy Partnerów z: Portugalii, Bułgarii, Rumunii, Węgier, Hiszpanii.
  • „Sign and read the language”  – szkolenie międzynarodowego języka migowego oraz czytania z ust werbalnego języka angielskiego. Gościliśmy Partnerów z: Irlandii, Czech, Słowenii, Bułgarii, Turcji, Portugalii.

oraz 3 młodzieżowych wymian międzynarodowych

  • „Hand to Hand” –  międzynarodowa wymiana żeglarska dla osób z wadami Słuchu na Mazurach. Partnerzy z Rumunii i Turcji.
  • „Hand to Hand 2”  międzynarodowa wymiana żeglarska dla osób z wadami Słuchu na Mazurach. Partnerzy z Rumunii, Słowenii i Włoch.
  • „Sign in the middle of Europe”  – kulinarna wymiana młodzieży  z wadami słuchu w Pułtusku. Partnerzy z Czech, Portugalii i Włoch.

Poza działaniami w Polce młodzież i kadra Fundacji Echo brała udział w międzynarodowych projektach w takich krajach jak: Turcja, Irlandia, Niemcy, Belgia, Portugalia, Francja, Hiszpania, Włochy, Słowenia, Norwegia, Szwecja.

Większość projektów była finansowana z Programu Unii Europejskiej  – Młodzież w Działaniu.

W roku 2013 na bazie doświadczeń w Fundacji ECHO powstała Fundacja „RA i DO” Międzynarodowe Centrum Wsparcia Młodzieży i Dorosłych. Fundacja skupia się na pomocy wszystkim osobom (pełnosprawnym i niepełnosprawnym) w obszarze współpracy międzynarodowej.

W Fundacji RA i DO Międzynarodowe Centrum Wsparcia Młodzieży i Dorosłych nadal ze szczególną uwagą, wspierane są osoby z wadami Słuchu. W 2015 będą, także podopieczni uczestniczyć (wraz z tłumaczem języka migowego) w projektach we Włoszech, Hiszpanii, Grecji, Chorwacji.

Współpraca Fundacji ECHO a Fundacji RA i DO jest kontynuowana z dużym pożytkiem dla osób z wadami słuchu.