Accessible Work 4 AllAccessible Work 4 All
Praca dostępna dla wszsytkich
Projekt nr: 2019-1-AT01-KA202-051516
Lata 2019-2021

 

Nowy projekt międzynarodowy Fundacji ECHO!!!

 

Praca dostępna dla wszystkich  (Accessible Work for All – AW4A) to projekt z udziałem 4 partnerów z różnych krajów:

Austria equalizent – lider projektu z Wiednia,         

Niemcy– Uniwersytet w Kolonii                             

Włochy – Instytut Głuchych z Turynu                 

Polska – Fundacja ECHO z Warszawy.               


Projekt promuje równość, niedyskryminację i różnorodność.

W jaki sposób? Dostarczając informacji na temat zatrudnienia i przepisów dotyczących zatrudnienia w dostępnych lub wolnych od barier formatach cyfrowych. Oznacza to, że osoby Głuche poszukujące pracy mogą znaleźć wsparcie i informacje online w swoim pierwszym języku – języku migowym.

Oprócz austriackiego, niemieckiego, włoskiego i polskiego języka migowego używamy zwykłego tekstu, rysunków i animacji, aby ułatwić zrozumienie informacji.

W ramach projektu powstaną następujące produkty:

  1. „Analiza i streszczenie” to ankieta cyfrowa, analiza i raport międzynarodowy. Osobom niesłyszącym poszukującym pracy zadawane są pytania dotyczące przepisów prawa pracy. Wyniki ankiety są analizowane i podsumowywane w pisemnym raporcie.
  2. „Dostępny zestaw narzędzi” to zbiór dostępnych, krótkich filmów informacyjnych na temat przepisów dotyczących zatrudnienia. Filmy wykorzystują język migowy i napisy tekstowe z rysunkami i obrazami wizualnymi.
  3. „Informacja to upodmiotowienie” to pakiet szkoleniowy i podręcznik cyfrowy. W szkoleniu zastosowano nauczanie mieszane, to połączenie metod wykorzystujących materiały online i cyfrowe, a także tradycyjne szkolenia. Szkolenie zostanie przetestowane przez osoby Głuche poszukujące zatrudnienia.

 

Zapraszamy do udziału w działaniach projektowych!!!

Bieżące informacje o projekcie są dostępne w następujących miejscach:

Zaproszenie do projektu:

 Strona projektu: https://www.accessiblework4all.eu/ 

                                                                       

Z poważaniem zespół projektowy Fundacji ECHO