WOLONTARIAT Z OCHOTĄ 2019

W dniu 04.12.2019 obchodziliśmy ochocki dzień wolontariusza – WOLONTARIAT Z OCHOTĄ 2019. Tym razem uroczystość odbyła się w gościnnych progach Liceum im. Słowackiego. Po wspaniałych występach artystycznych uczniów (gra na pianinie, śpiew, taniec) nastąpiło wręczenie nagród dla zasłużonych wolontariuszy oraz aktywnych mieszkańców dzielnicy. To unikatowe w swojej wymowie święto organizowane jest wspólnie przez różne instytucje działające na Ochocie: szkoły, poradnie, biblioteki, środowiskowe domy pomocy, organizacje pozarządowe, Dzielnicowy Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia już od 16 lat. Wspólne spotkanie wolontariuszy daje możliwość wzajemnego poznania się, wymiany doświadczeń, obserwacji i inspiracji. Daje też możliwość przekonania się, jak wiele jest osób działających na rzecz innych, jak różnorodne podejmują działania i jak wiele jest obszarów, w których pomoc wolontariuszy jest tak ogromnie cenna. Dyrektorzy poszczególnych ochockich placówek wręczyli wyróżnionym osobom dyplomy, zwracając uwagę na ich szczególne zasługi dla danej instytucji. Dla najaktywniejszych wolontariuszy i mieszkańców wyróżnienia w postaci pamiątkowego dyplomu, figury anioła i kwiatów ufundował i wręczył Zarząd Dzielnicy Ochota w osobach Pani Burmistrz Katarzyny Łęgiewicz oraz jej Zastępcy Pani Ewy Kacprzak- Szymańskiej. Upominków nie zabrakło także dla wszystkich pozostałych wolontariuszy obecnych na sali, a przygotowały je Stowarzyszenie Otwarte Drzwi. Dzięki nim każdy wyszedł z pamiątkową torbą z logo święta WOLONTARIATU Z OCHOTĄ. Na zakończenie para miłych prowadzących galę (Ania i Marcel) zaprosiła wszystkich obecnych na smaczny poczęstunek.

Na tej uroczystości nie zabrakło także przedstawicieli i wolontariuszy naszej Fundacji. Pamiątkowe Dyplomy dla dwóch wyróżnionych Pań: Barbary Gruszki i Ewy Turzańskiej wręczyła Prezes Zarządu Pani Aleksandra Włodarska vel Głowacka.

Z okazji Światowego Dnia Wolontariusza, który przypada w dniu 05.12., składamy wszystkim naszym wolontariuszom serdeczne podziękowania za otwarte serce, gotowość wspierania Fundacji w różnych przedsięwzięciach, zaangażowanie, zrozumienie i cierpliwość. Życzymy Wam, aby działania na rzecz innych były zawsze powodem radości i dumy, dawały wewnętrzną satysfakcję, a efekty siłę do podejmowania kolejnych wyzwań.

JESTEŚCIE WIELCY. DZIĘKUJEMY – Zarząd Fundacji