HOLISTYCZNE WSPARCIE ROZWOJU SZANSĄ NA NIEZALEŻNOŚĆ

Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym -ECHO- realizuje projekt pod nazwą:

HOLISTYCZNE WSPARCIE ROZWOJU SZANSĄ NA NIEZALEŻNOŚĆ

Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w ramach konkursu 1/2018 pn. „SZANSA – ROZWÓJ – NIEZALEŻNOŚĆ”
Kierunek pomocy: ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 1. Cel projektu
  Zwiększenie niezależności 400 osób niedosłyszących i niesłyszących oraz ze sprzężeniami (w każdym roku po 300 osób) – dzieci, młodzieży i dorosłych, poprzez zapewnienie holistycznego wsparcia w placówce, w ramach rehabilitacji ciągłej. Stymulowanie rozwoju poznawczego, intelektualnego, emocjonalnego i społecznego. Usprawnianie poprzez rehabilitacji słuchu i mowy, doskonalenie umiejętności komunikacyjnych w dążeniu do niezależności życiowej.
 2. Projekt trwa 3 lata, od 1 kwietnia 2019 roku do dnia 31 marca 2022 roku.
 3. W projekcie uczestniczą Podopieczni placówki, którzy spełniają następujące warunki:
  • dzieci (od urodzenia), młodzież oraz osoby dorosłe,
  •  osoby z uszkodzonym słuchem (osoby niedosłyszące, niesłyszące), ze sprzężeniami jak  i innymi schorzeniami wymagającymi rehabilitacji słuchu i mowy,
  • posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności, lub inny dokument równoważny np. orzeczenie ZUS lub inne dokumenty potwierdzające niepełnosprawność,
  • mieszkają (na stałe lub czasowo) w Warszawie lub w województwie mazowieckim oraz lubelskim, łódzkim, małopolskim, podlaskim, pomorskim, śląskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim,
  • nie korzystają z tych samych form wsparcia w innych placówkach współfinansowanych ze środków PFRON.

W projekcie przewidziano następujące formy wsparcia:

 1. Terapia indywidualna:
  • surdologopedyczną,
  • surdopedagogiczna,
  • psychologiczna,
  • integracja sensoryczna.
 2. Terapia grupowa:
  • psychologiczna,
  • ogólnorozwojowa (logorytmika, gordonki, sensoraczki, zajęcia ortofoniczne, psychoedukacja).
 3. Zajęcia grupowe pedagogiczne:
  • surdopedagogiczne,
  • pedagogiczne,
  • arteterapia,
  • kompensacyjne m.in. matematyka, angielski.
 4. Porady prawne.
 5. Poradnictwo w zakresie protetyki słuchu.
  W projekcie przewidziano wsparcie tłumaczy Polskiego Języka Migowego.
  Realizacja  projektu odbywa się w Placówce prowadzonej przez Fundację -ECHO-, w Warszawie, przy ul. Grójeckiej 65a. W projekcie pierwszeństwo udziału mają podopieczni Fundacji uczestniczący w rehabilitacji ciągłej.  
  Zgłoszenia i informacje dotyczące projektu można uzyskać osobiście w Fundacji lub  pod adresem awlodarskavel@gmail.com 

HARMONOGRAM PROJEKTU