HOLISTYCZNE WSPARCIE ROZWOJU SZANSĄ NA NIEZALEŻNOŚĆ

Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym -ECHO- realizuje projekt pod nazwą:

HOLISTYCZNE WSPARCIE ROZWOJU SZANSĄ NA NIEZALEŻNOŚĆ

Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w ramach konkursu 1/2018 pn. „SZANSA – ROZWÓJ – NIEZALEŻNOŚĆ”
Kierunek pomocy: ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 1. Cel projektu
  Zwiększenie niezależności 400 osób niedosłyszących i niesłyszących oraz ze sprzężeniami (w każdym roku po 300 osób) – dzieci, młodzieży i dorosłych, poprzez zapewnienie holistycznego wsparcia w placówce, w ramach rehabilitacji ciągłej. Stymulowanie rozwoju poznawczego, intelektualnego, emocjonalnego i społecznego. Usprawnianie poprzez rehabilitacji słuchu i mowy, doskonalenie umiejętności komunikacyjnych w dążeniu do niezależności życiowej.
 2. Projekt trwa 3 lata, od 1 kwietnia 2019 roku do dnia 31 marca 2022 roku.
 3. W projekcie uczestniczą Podopieczni placówki, którzy spełniają następujące warunki:
  • dzieci (od urodzenia), młodzież oraz osoby dorosłe,
  •  osoby z uszkodzonym słuchem (osoby niedosłyszące, niesłyszące), ze sprzężeniami jak  i innymi schorzeniami wymagającymi rehabilitacji słuchu i mowy,
  • posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności, lub inny dokument równoważny np. orzeczenie ZUS lub inne dokumenty potwierdzające niepełnosprawność,
  • mieszkają (na stałe lub czasowo) w Warszawie lub w województwie mazowieckim oraz lubelskim, łódzkim, małopolskim, podlaskim, pomorskim, śląskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim,
  • nie korzystają z tych samych form wsparcia w innych placówkach współfinansowanych ze środków PFRON.

W projekcie przewidziano następujące formy wsparcia:

 1. Terapia indywidualna:
  • surdologopedyczną,
  • surdopedagogiczna,
  • psychologiczna,
  • integracja sensoryczna.
 2. Terapia grupowa:
  • psychologiczna,
  • ogólnorozwojowa (logorytmika, gordonki, sensoraczki, zajęcia ortofoniczne, psychoedukacja).
 3. Zajęcia grupowe pedagogiczne:
  • surdopedagogiczne,
  • pedagogiczne,
  • arteterapia,
  • kompensacyjne m.in. matematyka, angielski.
 4. Porady prawne.
 5. Poradnictwo w zakresie protetyki słuchu.
  W projekcie przewidziano wsparcie tłumaczy Polskiego Języka Migowego.
  Realizacja  projektu odbywa się w Placówce prowadzonej przez Fundację -ECHO-, w Warszawie, przy ul. Grójeckiej 65a. W projekcie pierwszeństwo udziału mają podopieczni Fundacji uczestniczący w rehabilitacji ciągłej.  
  Zgłoszenia i informacje dotyczące projektu można uzyskać osobiście w Fundacji lub  pod adresem awlodarskavel@gmail.com 

HARMONOGRAM PROJEKTU

Zajęcia zdalne w czasie izolacji

Zajęcia zdalne

Indywidualny plan działań – zdalnie

romzowa przez komunikator internetowy - matka z dzieckiem na ręku i osoba z Fundacji

Przykładowe filmiki z zajęć plastycznych

Zajęcia w Fundacji w czasie COVID-19

1. Przychodzimy do Fundacji w maseczkach lub przyłbicach

osoba w maseczce przychodzi do Fundacji

2. Dezynfekujemy ręce

osoba dezynfekuje ręce

3. Zakładamy ochraniacze na buty

Osoba zakłada ochraniacze na buty

4. Wypełniamy wywiad epidemiologiczny

Wypełnianie wywiadu epidemiologicznego z pracownikiem Fundacji

5. Mierzymy temperaturę.

Pracownik Fundacji mierzy temperaturę przybyłej matki z dzieckiem

6. Kącik zabaw i kuchnia są zamknięte

Kącik zabaw jest odgrodzony foliową taśmą żeby nikt nie wchodził

7. Myjemy ręce

dziecko myje ręce

8. Idziemy na odpowiednie zajęcia indywidualne lub grupowe

Zajęcia grupowe

Gordonki

dzieci na zajęciach pt. Gordonki, prowadząca gra i śpiewa na gitarze

Integracja Sensoryczna

dziecko w trakcie ćwiczeń

Sensoraczki

dzieci ćwiczą z rodzicami, zabawa w chustę - na foliowej chuście leży statek

Nowi podopieczni wraz z rodzinami
często przyjmowani są na Dużej Sali

prowadzący przyjmują rodzica z dzieckiem na dużej sali