Koleżeńskość, Przyjaźń, Miłość.

Kochani!! Zapraszamy na ciekawe, pełne niespodzianek spotkanie z młodzieżą.8 marca (piątek) 2019 r od godziny 18.00 w Fundacji-ECHO-Temat przewodni: Koleżeńskość, Przyjaźń, Miłość.Przyjdźcie koniecznie. Zapraszamy Aleksandra włodarska vel Głowacka

Aktywni w -ECHO-

Projekt pod nazwą ,,Aktywni w -ECHO-’’ obejmuje aktywizację społeczną i zawodową osób z wadami słuchu i mowy i/lub sprzężeniami. Główne założenia projektu mają na celu likwidację bądź ograniczanie zjawiska wykluczenia społecznego oraz zwiększanie szans na samodzielne życie w społeczeństwie dzieci, …