Warsztaty nie/OBIEKTYW/nie

Warsztaty nie/OBIEKTYW/nie

  

 

 

 

 

 

 

Warsztaty nie/OBIEKTYW/nie adresowane są do osób z niepełnosprawnością narządu słuchu i spektrum autyzmu. Ten projekt to połączenie fotografii z dobrą zabawą. Zajęcia umożliwiają uczestnikom rozwinięcie pasji oraz doskonalenie umiejętności fotograficznych, przy jednoczesnym poszerzaniu wiedzy ogólnej z  różnych dziedzin. Warsztaty są ukierunkowane na rozwijanie kreatywności i realizację twórczych pomysłów poprzez stosowanie uniwersalnych metod posługiwania się środkami artystycznymi, właściwymi dla fotografii. Główny nacisk położony jest na nabycie umiejętności posługiwania się aparatem cyfrowym oraz zabawę światłem i cieniem. Współpraca i współtworzenie z artystą-profesjonalistą, przy wsparciu terapeuty pomocniczego, pozwoli na rozwijanie zainteresowań kulturą i docenianie otaczającego nas piękna. Ważnym elementem warsztatów jest dokonywanie samooceny i ocena prac innych. Nauka formułowania
i przyjmowania konstruktywnej krytyki stanowi podstawę prawidłowych kontaktów i relacji społecznych.

Efektem Warsztatów NIE/OBIEKTYW/NIE będą prace niekoniecznie profesjonalne, odczuwane (z jednej strony) nieobiektywnie – subiektywnie odczuwane przez autora i odbiorcę, a z drugiej obiektywne – prezentujące własne spojrzenie, będące odbiciem własnych obserwacji, rejestrem wydarzeń/faktów. To własne patrzenie na świat przez pryzmat obiektywu.

Na wystawę prac zaprosimy już niebawem. Do zobaczenia