III Kongres Osób z Niepełnosprawnościami

Wczoraj odbył się III Kongres Osób z Niepełnosprawnościami. Organizowany w piątą rocznicę podpisania przez Polskę Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami Kongres był okazją do przedstawienia priorytetów do Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami oraz propozycji założeń do nowych ustaw dotyczących systemu wsparcia w Polsce.

„Za niezależnym życiem” – to było hasło III Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami, który odbył się 25 października. Organizowany w piątą rocznicę podpisania przez Polskę Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami Kongres był okazją do przedstawienia priorytetów do Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami oraz  zaproponowania zmian w systemie wsparcia. Spotykaliśmy się na Kongresie, by domagać się równych praw. Gwarantuje je Konwencja ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami, którą Polska ratyfikowała w 2012 r. Mimo to,  prawo do godnego i niezależnego życia ciągle nie jest realizowane.