Konferencja „Można być głuchym, szczęśliwym człowiekiem”.

 logo

 

 

Konferencja

„Można być głuchym, szczęśliwym człowiekiem”.
2 grudnia 2015 r.
Sala im. Władysława Bartoszewskiego
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Długa 23/25

 

9.00       Rejestracja gości

9.30         Oczami naszych rodziców – prezentacja filmu dokumentalnego z udziałem rodziców dzieci głuchych.       

10.30      Przerwa

10.45      Powitanie i słowo wstępne Rzecznik Praw Obywatelskich

11.00      Panel dyskusyjny – Moje dziecko niesłyszące.

Moderator: Aleksandra Włodarska vel Głowacka, Fundacja ECHO

12.30      Panel dyskusyjny – Świat w moich oczach.

Moderator: dr Małgorzata Czajkowska –Kisil, Uniwersytet Warszawski

14.00      Przerwa

14.30      Panel dyskusyjny – Czy czas na zmiany ?

Moderator: prof. Grażyna Dryżałowska, Fundacja ECHO, Uniwersytet Warszawski

16.00      Podsumowanie i zakończenie konferencji

 

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do dnia 1 grudnia 2015 r.
s.gorska@brpo.gov.pl
Konferencja będzie tłumaczona na język migowy