26 wrzesień 2013

XIX spotkanie czwartkowe 26 września 2013r odbyło się moje ostatnie po wakacyjne spotkanie integracyjno-towarzyskie dla młodzieży, studentów i osób dorosłych w Fundacji -ECHO-. Rozpoczęliśmy prezentacją podsumowującą moje roczne działanie od września 2012 do września 2013 Wystąpienie było o tym, co …