„Pomagamy w rozwoju dzieciom z wadami słuchu, opóźnionym rozwojem mowy, dzieciom specjalnej troski i ich rodzinom, a także młodzieży i osobom dorosłym z uszkodzonym słuchem.”

Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym -ECHO- powstała w marcu 1995 roku z inicjatywy rodziców dzieci niesłyszących i specjalistów. Misją Fundacji jest pomoc w rozwoju dzieciom z wadami słuchu, opóźnionym rozwojem mowy, dzieciom specjalnej troski i ich rodzinom, a także młodzieży i osobom dorosłym z uszkodzonym słuchem, która polega na wspólnym, codziennym działaniu, wzajemnym szacunku  i współpracy. To  dawanie i branie, wspólne przeżywanie sukcesów i porażek, radości i smutków, tworzenie jednej Wielkiej Rodziny.

Celem działań Fundacji jest terapia, która koncentruje się na zmniejszeniu wykluczenia społecznego dzieci, młodzieży i dorosłych osób niedosłyszących oraz na usamodzielnieniu i zwiększaniu ich szans na normalne  funkcjonowanie w społeczeństwie.

Wypracowany przez Fundację –ECHO-, unikatowy i jedyny w swoim rodzaju Holistyczny Model Wsparcia Osób Niesłyszących ECHO PROGRES jest adresowany do osób niesłyszących od urodzenia do dorosłości,  ich rodzin i najbliższego otoczenia społecznego. Terapia indywidualna i grupowa w tym modelu, jest realizowana poprzez kompleksowe, indywidualne i interdyscyplinarne oddziaływanie logopedyczne, psychologiczne, pedagogiczne, stymulację rozwoju intelektualnego, emocjonalnego  i społecznego oraz aktywizację zawodową realizowaną zgodnie z modelem zatrudnienia wspomaganego.

Ważną rolę – partnerów w proponowanym programie terapeutycznym, odgrywają rodzice oraz wolontariusze. Rehabilitacja dzieci i młodzieży z wadami słuchu oraz pomoc ich rodzinom zwiększa możliwości wyboru ścieżki edukacyjnej i zawodowej osób niedosłyszących.  Fundacja –ECHO- dotychczas objęła opieką 850 rodzin. Najmłodsze dziecko włączone do rehabilitacji miało 2 tygodnie, a najstarszy podopieczny ponad 60 lat. Obecnie, w czynnej  rehabilitacji jest ponad 300 rodzin. Od 2004 roku Fundacja ECHO to Organizacja Pożytku Publicznego.

Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym -ECHO-
Ul. Grójecka 65A, 02-094 Warszawa
KRS: 0000174905
www.fundacja-echo.pl

PODOPIECZNI FUNDACJI-ECHO- DZIĘKUJEMY BARDZO FIRMIE EDEN ZA WSPANIAŁĄ WODĘ